Mobiliteitsgeluk Index

Hoe beoordeel jij de mobiliteit in jouw buurt?

Geluk is belangrijk. Hoewel geluk voor iedereen verschillend is, wil iedereen gelukkig zijn. Wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar wat groepen mensen gelukkig maakt. Daaruit weten we dat mobiliteit van invloed is op het geluk.

Het doel van De Verkeersonderneming in de regio Rotterdam is het bevorderen van mobiliteit. Wanneer mensen in staat zijn te reizen en gemakkelijk van A naar B kunnen komen, kunnen zij zich verbinden met vrienden, hun sociale netwerk, werk, zorg, onderwijs, sport, recreatie en is er persoonlijke groei.

De Verkeersonderneming heeft een vragenlijst opgesteld om te achterhalen hoe mensen uit eenzelfde buurt de mobiliteit beoordelen en of op basis van die uitkomsten verbeteringen aangebracht kunnen worden in die wijk. Voorafgaand aan de vragenlijst wordt gevraagd om je naam en e-mailadres om je zo op de hoogte te houden van (nieuwe) reisalternatieven en mobiliteitstips in de regio.

Vragen over de mobiliteitsgeluk Index? Mail dan naar: mobiliteitsgelukindex@verkeersonderneming.nl

____________________________________________________________________

Mobiliteitsgeluk Index (Mobility Happiness Index)

How do you evaluate the mobility in your neighborhood?


Happiness is important. Although happiness is different for everyone, we all want to be happy. Worldwide there has been a lot of research about what makes groups of people happy. From that we know that mobility influences the happiness.

The goal of De Verkeersonderneming (The Traffic Company) in the region of Rotterdam is to promote mobility. When people can travel easily from A to B, they can connect better with friends, their social network, work, care, education, sport, recreation and there will be personal growth.

De Verkeersonderneming set up a questionnaire to understand how people from the same neighborhood evaluate the mobility and if improvements can be made in that districtin that district. Before you start the questionnaire, you will be asked to fill in your name and e-mail address so you can keep up to date with the (new) travel alternatives and mobility tips in the region.

Questions about the Mobiliteitsgeluk Index? Please mail to: mobiliteitsgelukindex@verkeersonderneming.nl

 

Privacy Statement

Al een account?
Log dan graag in.
Inloggen

Account aanmaken | Create an account

Registreer je om de vragen van de Mobiliteitsgeluk Index te beantwoorden

Register to answer the questions of the Mobility Happiness Index

 
1
0